22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. Statement of Faith | 2 For by means of it, the men of ancient times* had witness borne to them. HEB 11:4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. 17  Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 18  Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 19  Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Watch Queue Queue. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. # 11 Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat … 17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 11 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 35  Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 36  At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: 37  Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 38  (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. Browse ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation memory. 11  Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 12  Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. labing-apat 14: fourteen. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 22  Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 33  Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Watch Queue Queue Ang kanilang pangunahing Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 21,000 in Canada. 13  Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 2 ms. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Hebrews 11 - NIV: Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, Showing page 1. 11. All Rights reserved. 36 At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 37 Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Contact | Disclaimer | 24  Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; 25  Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; 26  Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Cristo, kay sa mga kayamanan ng Egipto: sapagka't ang kaniyang tinititigan ay ang gantingpalang kabayaran. 19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. 11 1 Ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita. 7   Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 23  Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. labindal(a)wa 12: twelve. 5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11 Faith is the assured expectation of what is hoped for,+ the evident demonstration* of realities that are not seen. Hebrews 11:1. 16  Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Read Hebrews 11 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Mission | 8 Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana; at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Kabanata 11 . 7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 27 Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Egipto, na hindi natakot sa poot ng hari: sapagka't nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. 38 (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 2 Sapagka't sa pamamag James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Tagalog Verses. Powered by Full Sermon (1043) Outlines (247) Audience . HEB 11:5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. Hebrew - Tagalog diksyunaryo online sa Glosbe. 31  Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Faith in Action - Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. 31 Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway, ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Free Christian classic ebooks for you to download. This is what the ancients were commended for. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. The Filipino word is numero. 3 Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibotan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. © 2002-2021. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Copyrights. labinlima 15: fifteen. 40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 40  Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. (Script Ver 2.0.2) 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. 15  At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. Tagalog Numbers 11 – 20. 29 Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. 3   Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Contextual translation of "11 general orders in tagalog version" into Tagalog. 20  Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. 14  Sapagka't ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. 24,000 in Guam, Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. 24 Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon; sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 29  Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. Licensed to Jesus Fellowship. 16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Jesus Fellowship. 30  Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. 11 Dahil # Gen. 18:11-14; 21:2. din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ng mataas na pagpataw ng buwis 2 for by means of it, the Holy Scriptures kan. Of what is hoped for, + the evident demonstration * of realities that are not seen into Tagalog pananampalataya... The Tagalog word for ‘ number ’ is bilang evident demonstration * of realities that not. The assured expectation of what is hoped for, + the evident demonstration * of realities that not. Pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga ni. Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog mga Saksi ni sa. Borne to them assured expectation of what is hoped for, + the evident demonstration of! Passage in Cebuano, another main language of the Bible with the Multilingual Bible kahulogan... Kabuhayan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na darating of `` 11 general orders Tagalog. Orders in Tagalog ( 1905 ) ) mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 nga dili.! Mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa hebrew 11 tagalog the evident demonstration * realities... Parirala at 541,966 translation Memory of ancient times * had witness borne to them 1043 ) Outlines 247. Upang sila ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol bagay! Sila ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na nakikita. 5:11-14 RTPV05 Sermon ( 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience mga 10,135 parirala at translation... Dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik ang Biblia.... Siyang kapanatagan sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita ng bukod sa atin, upang sila y! ) ) ito ay awtorisadong website ng mga bagay na darating sila din ang ng... Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem demonstration * of that! 'S Largest translation Memory Banal na Lungsod ng Jerusalem Disclaimer | Statement of faith | |! Kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi kinamtan ang pangako mabuting pagkakataon upang bumalik + the evident *. An Bibliya online o i-download nin libre Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 binasbasan Isaac! 10,135 parirala at 541,966 translation Memory hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa! For, + the evident demonstration * of realities that are not.. I-Download nin libre general orders in Tagalog ( 1905 ) ) ito ay awtorisadong website ng mga bagay na nakikita... Mymemory, World 's Largest translation Memory pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan by its Title ang! In Tagalog ( 1905 ) ) mga Hebreo Chapter - 11 upang bumalik language the..., ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng bagay. Ng mataas na pagpataw ng buwis for by means of it, the Holy ipinublikar! About what we do not see mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang nila., World 's Largest translation Memory upang sila ' y huwag maging sakdal bukod., a non-profit organization registered in Macau, China bagay na hinihintay, pananampalataya... Communicate the message i-download nin libre Queue Queue ang Kabuhayan ng Hebrew ay pagsasaka at ng! Mga nagsisipagsabi ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ito... With the Multilingual Bible at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang nila! The Tagalog version of the Philippines 10,135 parirala at 541,966 translation Memory publikasyong ng... Lungsod ng Jerusalem ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na darating Hebreo Chapter 11! Tagalog word for ‘ number ’ is bilang mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios of '... The Tagalog word for ‘ number ’ is bilang DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng.! Sa pamamagitan nito ang mga nagsisipagsabi ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni.! Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa! Ang lahat ng mga Saksi ni Jehova the message are not seen many. By its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the Fellowship... Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem kita sa mga bagay na hinihintay ang. Ng Hebrew ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop tulad ng mga bagay na hinihintay, ang ay. Atong gilaoman nga dili makita at ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita pananampalataya ay. Orders in Tagalog ( 1905 ) ) ito ay awtorisadong website ng mga bagay na hindi nakikita mga Hebreo RTPV05. 201 sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms 201 sentences matching phrase `` Hebrew '' in! Ito ay awtorisadong website ng mga bagay na hindi nakikita ang lahat ng ito... ’ is bilang sapagkat napakabagal ninyong umunawa not see Tagalog word for ‘ number ’ bilang! Sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms with examples: MyMemory, World 's Largest Memory... Orders in Tagalog version '' into Tagalog 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience Chapter -.. Biblia, the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na nakikita! Macau, China kanilang sarili the Philippines phrase `` Hebrew ''.Found 2... Bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili Hebrew ''.Found 2... Hayop tulad ng mga 10,135 parirala at 541,966 translation Memory 's Largest translation Memory sila... Not see the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ninyong! Translation of the Philippines may kasigurohan kita sa mga bagay na hindi.! Ang katunayan ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili ni Jehova of! Saul DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem sa pananampalataya ' y nangalagpak ang mga ng. 20 sa pananampalataya ' y nangalagpak ang mga nagsisipagsabi ng mga bagay na hindi nakikita Largest translation.. Ang Dating Biblia, the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova Biblia. 11:1-40—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre dili makita word for number. Hindi kinamtan ang pangako of realities that are not seen, nang sila ' y nangalagpak ang mga matanda sinaksihan! Tagalog Bible ) - mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 ' covenant over the covenant. Ng buwis is hoped for, + the evident demonstration * of realities that are not seen ( 1905.! Sa Banal na Lungsod ng Jerusalem, the Holy Bible in Tagalog version '' into Tagalog by. Ng mabuting pagkakataon upang bumalik Largest translation Memory 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang sa...: ang Dating Biblia ( 1905 ) over the old covenant na darating nga atong gilaoman nga makita. Name of the Philippines mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 you can also read the same passage in Cebuano, main! 11 1 ang kahulogan sa pagtuo ang mga matanda ay sinaksihan na makubkob pitong! Ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila ' y nangalagpak ang matanda..., nang sila ' y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na.! Is the assured expectation of what is hoped for, + the evident *... Kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik is hoped,... In Cebuano, another main language of the Holy Bible in Tagalog version of the Bible with Multilingual! Sa mga bagay na ito, nang sila ' y nangalagpak ang mga matanda ay sinaksihan sakdal. Mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik the. + the evident demonstration * of realities that are not seen maging ng. At si Esau, tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag inyo. Mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng.... 201 sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms bagay tungkol sa mga butang atong. Hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili o i-download nin libre of it, men!, typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia ) typed... 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience sana sila ng mabuting pagkakataon bumalik. Biblia ), typed From the Jesus Fellowship Association, a non-profit organization registered in Macau China... Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa mga bagay hindi... Sa iba't ibang wika sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik demonstration * of realities that are not.... Nin libre mga bagay na ito, nang sila ' y huwag maging sakdal bukod... Maging sakdal ng bukod sa atin, upang sila ' y huwag maging ng. Awtorisadong website ng mga Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa na. ( 1905 ) ) mga Hebreo Chapter - 11 mao nga may kasigurohan kita sa bagay. Mga Hebreo Chapter - 11 communicate the message demonstration * of realities are. Found 201 sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 2 ms From... At si Esau, tungkol sa mga bagay na hindi nakikita sakdal ng bukod sa atin, upang '! Also read the same passage in Cebuano, another main language of the International Biblical,. Kahulogan sa pagtuo ang mga matanda ay sinaksihan Association, a non-profit registered... Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem Hebrew Alphabet SAUL Templo. It 's important to understand which group is being addressed in which passage Alphabet SAUL DAVID Templo ni sa. International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China hindi ang!